Download de presentaties

Sociale duurzaamheid

Wat is het en hoe maak je het concreet in je bouwproject?

De ontbrekende schakel in veel tools rondom duurzaam bouwen is ‘de mens’ in het gebouw. Energiegebruik en materiaalkeuze hebben we dan scherp, maar hoe zit het met de sociale duurzaamheid? Is dat uiteindelijk niet de ultieme toets? Hoe ervaren gebruikers een gebouw en welke impact heeft een gebouw op gezondheid en bruikbaarheid? En als je dit wilt meten, hoe ga je dan om met subjectiviteit? Er is inmiddels een NEN norm ontwikkeld voor sociale duurzaamheid (NEN-EN-15643-3), wat een raamwerk omvat voor de beoordeling van sociale prestaties van gebouwen. Deze norm biedt echter voor de meeste professionals geen houvast om het in praktijk vorm te geven. In deze presentatie wordt een praktische uitwerking van de NEN toegelicht evenals de eerste resultaten die er mee zijn behaald.

Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de afgelopen twee jaar met zijn team gewerkt aan de ontwikkeling van AQSI, de eerste tool voor sociale duurzaamheid in Nederland.

Harm Valk

Senior consultant at Nieman Raadgevende Ingenieurs