Download de presentaties

Prestatiegarantie geven… wie durft?!

Vanuit allerlei richting wordt aangemoedigd dat opdrachtnemers prestatiegarantie geven voor hun duurzame renovaties of nieuwbouw. Van nieuwe contractvormen, gestimuleerd door bijvoorbeeld Energiesprong, tot de nieuwe wet op kwaliteitsborging.

Het geven van garanties is voor de opdrachtnemer echter alleen verantwoord, wanneer er al in de ontwerpfase nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gedaan van de bouwfysische, functionele en economische prestaties van het gebouw. Niet de score op de tool maakt bij contractuele prestatiegarantie immers uiteindelijk het verschil, maar de gerealiseerde ‘waarheid’.

Hoe kunnen verschillende typen reken- en meetinstrumenten die nu op de markt zijn, de opdrachtnemer helpen om prestatiegarantie te kunnen en durven geven? En hoe kunnen opdrachtgevers deze middelen inzetten om te borgen dat zij de kwaliteit krijgen die zij wensen?

De dagvoorzitters praten met enkele deskundigen op het gebied van rekentools en contractering, over de vraag hoe je bepaalt welke tools je beter kunt inzetten voor toetsing achteraf, en welke juist voor ontwerptoetsing in combinatie met prestatiegarantie. Tevens gaan zij in op de vraag hoe een opdrachtgever rekeninstrumenten kan inzetten voor succesvolle duurzame aanbesteding en contractmanagement, en wordt onderzocht welke relatie er is met de nieuwe wet op kwaliteitsborging.

Panelleden: Carl-peter Goossen, Edwin van Noort, René Schellekens & Arjan Visser