Download de presentaties

Ontwerpen met de nZEB-tool

Bouwen met prestatiegaranties

De nZEB-tool is een zeer nauwkeurige bouwfysische berekening. Jarenlange validatie aan gemonitorde projecten en doorontwikkelingen leidden tot een tool die de energieprestaties van gebouwen integraal en exact in beeld brengt, maar ook het comfort en de binnenmilieukwaliteit nauwkeurig voorspelbaar maakt. De internationaal toegepaste berekening is recent voor de Nederlandse markt vertaald en op de Nederlandse situatie toegesneden.

Clarence Rose vat de ontwikkelingen voor je samen die hebben geleid tot een integrale berekening waarmee niet alleen de energieprestatie van het gebouw zelf, maar ook de werkelijke invloed van warmtepompen, energieopwekkingsinstallaties en efficiënte energietoepassing op de energiebalans in beeld komt. Zij laat de uitgebreide mogelijkheden van de nZEB-tool zien die van renovatie tot complex utiliteitsgebouw universeel inzetbaar is.

Aansluitend vertelt Carl-peter Goossen over zijn ervaringen met deze berekening die aanleiding waren zijn kijk op bouwen grondig te herijken. Hij werpt daarbij ook een kritische blik op Nederlandse beleidsontwikkelingen voor de transitie naar bijna energieneutrale gebouwen.

Clarence Rose van Azimut Bouwbureau is passiefhuis specialist. Zij maakt zich sterk voor de toepassing van internationale kennis op het gebied van energie-efficiënt bouwen in Nederland. Clarence heeft de nZEB-tool en het handboek vertaald voor de Nederlandse markt. Carl-peter Goossen is ontwerpmanager van Bouwnext en koploper op het gebied van integraal ontwerpen en samenwerken voor duurzaam en betaalbaar bouwen.

Clarence Rose

Passive House specialist and Construction reformer at Azimut Bouwbureau

Carl-peter Goossen

Directeur | ontwerpmanager at BouwNext groep BV