Download de presentaties

Masterclasses

2 rondes

 1. AQSI: de eerste tool voor sociale duurzaamheid in Nederland
  AQSI staat voor ‘Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings’. AQSI is een hulpmiddel om de sociale duurzaamheid van gebouwen in beeld te brengen. Sociale duurzaamheid gaat over alle zaken die invloed hebben op de bewoners of gebruikers van een gebouw. Met AQSI maakt de ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of eigenaar van een gebouw verborgen kwaliteiten zichtbaar. In deze masterclass toont Martin Dunnink van Nieman Raadgevende Ingenieurs je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, hoe je deze tool kunt inzetten om de sociale duurzaamheid van je project te verhogen.
 2.  

 3. Energieneutrale gevelopeningen – Innovatie op het scherp van de snede
  Gevelopeningen voor energieneutrale nieuwbouw en renovatie zijn een uitdaging en speerpunt van innovatie en kennisontwikkeling. Wat kunnen wij leren van recente kozijnontwikkelingen in het buitenland?
  Franz Freundorfer vertelt over de ervaringen en actuele ontwikkelingen op het gebied van ramen, deuren, kozijnen en schaduwelementen. Hij voorziet je van de nodige kennis om in ontwerp en detail de juiste beslissingen te nemen over kozijnkeuze, financiële haalbaarheid en bouwfysica (in de Engelse taal).
 4.  

 5. C2C-toolbox: op weg naar cradle2cradle in de gebouwde omgeving
  100% C2C bouwen is helaas op dit moment nog niet mogelijk. Er worden echter wel flinke stappen gezet. Prof.dr. Jouke Post van TU Eindhoven is eigenaar van C2CLabxx en van architectenbureau XX Architecten. Jouke houdt zich al enkele decennia bezig met duurzaam bouwen en de laatste jaren intensief vanuit het C2C principe. C2CLabxx is opgericht om de weg naar C2C in de gebouwde omgeving te versnellen en begeleidt daartoe onder meer leveranciers van materialen richting C2C. Met C2Clabxx is een C2C woningbouwtool ontwikkeld. Deze is inmiddels ingezet in de eerste C2C woning in Nederland, ontworpen door Jouke; een project dat genomineerd is voor diverse prijzen.
  In deze masterclass leer je wat C2C is, hoe het zich verhoudt met bijvoorbeeld biobased bouwen, welke weg er nog te gaan is om in Nederland 100% C2C te kunnen bouwen en welke mogelijkheden je zelf met je bedrijf kunt benutten. Je wordt daarnaast geïnspireerd door de eerste officiële C2C woning van Nederland.
 6.  

 7. Ontwerpen met de nZEB-tool – Bouwen met prestatiegaranties
  De nZEB-tool brengt de energieprestaties integraal en exact in beeld, maar ook het comfort wordt met deze berekening nauwkeurig voorspelbaar. Bouwers kunnen hiermee garanties geven op het werkelijke energieverbruik en op comfortaspecten zoals binnenluchtkwaliteit en thermische behaaglijkheid zomer en winter. Clarence Rose en Carl-peter Goossen laten zien hoe je de nZEB-tool gebruikt om energieprestaties en woonkwaliteit te garanderen.
 8.  

 9. BENG2020 – beslissingsondersteuning voor investeringsscenario’s van duurzame maatregelen in de gebouwschil en technische installaties
  BENG2020 is gebaseerd op de fysica van de Duitse PHPP tool, maar toegankelijker gemaakt als beslissingsondersteunend model voor de Nederlandse markt. Voor de ontwikkeling van de tool heeft René de Brouwer gezocht naar de essentie van verschillende gangbare rekenmethodieken en deze vervolgens vereenvoudigd.De werkvolgorde is onorthodox, omdat BENG2020 start vanuit een aantal optimalisatiecriteria op het gebied van onder meer comfort en energie. Ook economische drivers worden aan de voorkant al meegenomen, zoals de indexcijfers voor gas en stroom, inflatiepercentage, disconteringsvoet, investeringsruimte en ook het verwachte gebouwgebruik.
  Werktuigbouwkundige René de Brouwer heeft jaren gewerkt aan de ontwikkeling van BENG2020. Hij is in Duitsland opgeleid en gecertificeerd Passivhaus Energieberater. In deze masterclass toont René aan de hand van concrete projecten hoe de tool werkt en welke meerwaarde deze biedt voor opdrachtgever en ontwerpende partijen als de tool in een vroeg stadium van de projectontwikkeling wordt ingezet.