Download de presentaties

Het grondstoftekort als next frontier van duurzaam bouwen

Na de transitie naar energieneutraliteit is het aanpakken van het voorziene wereldwijde grondstoftekort “the next frontier” van het duurzame bouwen. Maar hoe weet je nu hoe duurzaam grondstoffen, materialen, werkelijk zijn?

Op zoek naar een concreet en werkbaar antwoord voor de Nederlandse bouwsector, is in opdracht van de toeleverende industrie en het ministerie van BZK en op basis van bestaande instrumentaria en in combinatie met de Nationale Milieudatabase (NMD), een bepalingsmethode opgesteld om de milieueffecten van energie-en materiaalgebruik te kunnen berekenen. Het beheer en onderhoud daarvan werd in relatie met overige beoordelingsrichtlijnen voor de kwaliteit van bouwproducten belegd bij de Stichting Bouw Kwaliteit (SBK). Sinds juli 2015 is dat in overleg met SBK belegd bij het Instituut voor Bouwkaliteit (IBK), die ook verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling.

Doel van de Nationale Milieu Database is om met een level playing field voor leveranciers van (duurzame) materialen, aan de hand van objectieve LCA data (life cycle analysis) de milieuprestatie van een gebouw of GWW-werk te kunnen bepalen. In het huidige Bouwbesluit 2012 wordt nu al onder verwijzing naar het NMD een milieuprestatieberekening vereist. Er is regelgeving in de maak om toelaatbare waarden daarbij op te nemen. Kortom, aan de hand van deze database biedt het voor de bouwsector een belangrijke kans om onderling eenduidige en controleerbare afspraken te maken over grondstofuitputting en daarmee in Nederland het wereldwijde grondstofprobleem concreet beet te pakken. Inmiddels is ook vanuit het buitenland interesse getoond in deze aanpak.

Harry Nieman, oprichter van Nieman Raadgevende Ingenieurs (NRI), stond als adviseur van BZK jaren geleden al aan de wieg van de Nationale Milieu Database. Inmiddels staat hij los van NRI. Thans heeft hij de leiding over het Instituut voor Bouwkwaliteit met als doel de NMD in te bedden in regelgeving en bedrijfsleven. In deze presentatie licht hij het ontstaan, de achtergronden en de verwachtingen voor de toekomst toe.

Harry Nieman

Docent bouwfysica en bouwmanagement at Windesheim